Υπηρεσίες

Η ομάδα ειδικευμένων επαγγελματιών μας με εκτεταμένη εμπειρία, παρέχει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
για την τουριστική μονάδα σας.
Καλέστε μας για μία Μελέτη και Προσφορά στον τομέα που χρειάζεστε λύση ! (Στο 6944 474499 - Κων. Αρεταίος)
 
 - Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες
    
 - Marketing & Προώθηση
   
 - Συμβουλευτική, Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό
    
 - Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός : Σχεδιασμός Λύσεων & Προμήθεια 
     
 - Ασφαλιστική Κάλυψη - Υγεία & Ασφάλεια