Ασφαλιστική Κάλυψη

Επιχειρηματία – Ιδιοκτήτη
 
Επαγγελματικού εξοπλισμού
 
Κτιρίων – οχημάτων
 
Ομαδικά Προγράμματα εργαζομένων
 
Πυρός – Κλοπής 
 
Αστική Ευθύνη